OZNÁMENÍ FIRMY

 

 

 

Název projektu: Energetické úpravy ve společnosti STAVOS Brno a.s.

 

Popis projektu: Dodávka nového, energeticky efektivnějšího kompaktního úhlového obráběcího CNC stroje na výrobu oken za současného vyřazení starého stroje.

 

 

 

Název projektu: Výměna strojního vybavení ve společnosti STAVOS Brno, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013438

 

Popis projektu, cíle a výsledky projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je dosažení energetické úspory, větší efektivita provozování stroje, nižší náročnost jeho údržby a s tím související ekonomické úspory. Předmětem projektu je náhrada manipulačního stroje kolového nakladače. Realizací projektu společnost ušetří náklady na provoz zařízení a tyto prostředky tak budou moci být využity na další rozvoj společnosti a udržení jeho konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Logo EU

 

Logo EU