OZNÁMENÍ FIRMY

 

 

 


Název projektu:

Výměna strojního vybavení ve společnosti STAVOS Brno, a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013438
Popis projektu: cíle a výsledky projektu.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. Cílem projektu je dosažení energetické úspory, větší
efektivita provozování stroje, nižší náročnost jeho údržby a s tím související
ekonomické úspory. Předmětem projektu je náhrada manipulačního stroje
kolového nakladače. Realizací projektu společnost ušetří náklady na provoz
zařízení a tyto prostředky tak budou moci být využity na další rozvoj společnosti a
udržení jeho konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logo EU

 

Logo EU