OZNÁMENÍ FIRMY

 

 

 


Název projektu:

Výměna strojního vybavení ve společnosti STAVOS Brno, a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013438
Popis projektu: cíle a výsledky projektu.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. Cílem projektu je dosažení energetické úspory, větší
efektivita provozování stroje, nižší náročnost jeho údržby a s tím související
ekonomické úspory. Předmětem projektu je náhrada manipulačního stroje
kolového nakladače. Realizací projektu společnost ušetří náklady na provoz
zařízení a tyto prostředky tak budou moci být využity na další rozvoj společnosti a
udržení jeho konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logo EU

 

Logo EU

 

"Obnova Mendelova skleníku II."

V rámci realiazce projektu výstavby umožňujeme provádět exkurze pro studenty druhých stupňů základních škol, středních odborných škol stavebních nebo žáků učebních oborů se stavebním zaměřením. Požadavek na termín exkurze si můžete zažádat na emailové adrese: radek.lukas@stavos.cz