STAVOS Brno, a.s.

Akciová společnost STAVOS Brno, a.s. představuje jednu z významných stavebních společností v jihomoravském regionu. Společnost byla vybudována na tradici a zkušenostech jednoho ze závodů Průmyslových staveb Brno – generálního dodavatele stavební části Jaderné elektrárny Dukovany.

 

Společnost STAVOS Brno, a. s. provádí kompletní stavby „na klíč“, části staveb a stavebních celků vlastními kapacitami i koordinovanou součinností dceřinných společností a poddodavatelských odborných firem u jednotlivých specializací.

 

Předmětem podnikání

Veškeré stavební práce při provádění staveb a stavebních prací na pozemních, dopravních, vodohospodářských a inženýrských stavbách, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.