SKLÁDKA TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Skládka Tuhého komunálního odpadu (TKO) u obce Bratčice je ve vlastnictví firmy STAVOS Brno, a.s. Areál je situován ve vzdálenosti 1,5 km severozápadně od obce Bratčice. Skládka o rozloze 6 ha je rozdělena do 6 sekcí a přijímá komunální odpad z Brna, jižních částí Brna a přilehlých obcí se spádovým územím do 25 km od skládky.

 

Jedná se o řízenou skládku technicky zabezpečenou s provozním řádem pro příjem inertního materiálu a komunálního odpadu. Skládka není určena pro příjem nebezpečných odpadů. Na skládce je rovněž jímán skládkový plyn a ten je spalován v Kogeneračních jednotkách na výrobu elektrické energie. Tímto je zabezpečena ekologická likvidace skládkového plynu.

 

Název projektu:

Výměna strojního vybavení ve společnosti STAVOS Brno, a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013438
Popis projektu: cíle a výsledky projektu.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. Cílem projektu je dosažení energetické úspory, větší
efektivita provozování stroje, nižší náročnost jeho údržby a s tím související
ekonomické úspory. Předmětem projektu je náhrada manipulačního stroje
kolového nakladače. Realizací projektu společnost ušetří náklady na provoz
zařízení a tyto prostředky tak budou moci být využity na další rozvoj společnosti a
udržení jeho konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logo EU

 

Logo EU