BIOPLYNOVÁ STANICE BRATČICE

Projekt: Bioplynová stanice Bratčice 2009

Číslo projektu: 3.1 EED 02/206, Eko – energie - Dotace – Výzva II

 

Tento projekt vybudování a provozování BPS (Bioplynová stanice Bratčice 2009) byl naplánován v roce 2009. BPS je umístěna v lokalitě skládky TKO ( tuhého komunálního odpadu) při obci Bratčice v bývalém kamenolomu. BSP zapadá do koncepce integrovaného komplexu skládkového hospodářství a likvidace odpadu. Vyrobený elektrický proud je dodáván do sítě a zbytkové teplo je v současnosti využíváno při vytápění administrativní budovy skládky. Dále se počítá s jeho využitím v roce 2012 pro potřeby opravárenské a skladovací haly a dále v dalších letech pro zpracování a likvidaci odpadů při rozšíření „Integrovaného komplexu“ odpadového hospodářství při skládce TKO – OO3 v kamenolomu Bratčice – rozšíření stávající skládky.


Vlastní BPS je tvořena fermentorem, dofermentorem, strojovnou kogeneračních jednotek, skladovací jímkou, silážními žlaby a přidruženými objekty. Výkon BPS je 690 kW s možností navýšení na 750 kW. Vlastní elektrické zdrojové soustrojí tvoří 3 ks kogeneračních jednotek Schnell.

 

V BPS se zpracovává kukuřičná siláž, cukrovarnické řízky, slepičí trus a odpadní kejda. Celkové investiční náklady na vlastní BSP jsou ve výši 53 892 tis. Kč bez trafostanice a přïdruženě vyvolaných investic. BSP byla postavena za přispění strukturálních fondů a státního rozpočtu v rámci „Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a to z programu Eko – energie – Dotace – Výzva II číslo projektu 3.1 EED 02/206 ve výši 30 % způsobilých výdajů projektu.


BSP stanice byla uvedena od zkušebního provozu 12.7.2011 a do trvalého provozu na plný výkon k 30.11.2011 kdy byl ukončen celý projekt „Projekt BPS Bratčice 2009.“ V současné době je BPS provozována v trvalém provozu.


V dubnu 2012 získala BPS Bratčice 1.místo v soutěži stavba Jihomoravského kraje 2011 v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby.