ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Akciová společnost STAVOS Brno dnes představuje jednu z významných stavebních společností v jihomoravském regionu.

 

Provádí kompletní stavby „na klíč“ i části stavebních celků. Stavební činnosti zajišťuje vlastními kapacitami a koordinovanou činností dceřiných společností a subdodavatelských odborných firem.

 

Vznik a vývoj firmy

Právním předchůdcem firmy STAVOS Brno, a. s. byl státní podnik Průmyslové stavby Brno – odštěpný závod Dukovany. Tento závod byl generálním dodavatelem Jaderné elektrárny Dukovany. V dubnu roku 1990 došlo k jeho transformaci do firmy STAVOS Brno, státní podnik. Roku 1994 na základě privatizačního projektu byl STAVOS Brno, státní podnik zprivatizován ve výběrovém řízení firmou STAVOS Brno, s. r. o., kterou tvořilo pět členů vrcholového managementu.

 

V roce 1996 proběhla změna právní formy ze STAVOS Brno, s. r. o. na STAVOS Brno, a. s., která trvá doposud.

 

Základní jmění firmy STAVOS Brno, a. s. činí 92.500.000,- Kč

 

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva: Ing. Aleš Zadražil
Místopředseda představenstva: Ing. Lukáš Kouřil, ředitel společnosti
Místopředseda představenstva: Ing. Miroslav Petříček
Místopředseda představenstva: Ing. Vojtěch Fučík

 

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady: Ing. Václav Fučík
Člen dozorčí rady: Alois Lukáš
Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Stavěl
Člen dozorčí rady: Ing. Radek Lukáš
Člen dozorčí rady: Radek Petříček
Člen dozorčí rady: Mgr. Aleš Zadražil

 

Předmět podnikání

 • výstavba bytových, občanských a průmyslových staveb
 • provádění monolitických železobetonových konstrukcí
 • projektová činnost ve výstavbě
 • inženýrská činnost
 • silniční motorová doprava – vnitrostátní i mezinárodní
 • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických a plynových zařízení
 • montáž, opravy, revize a zdvihacích zařízení
 • zámečnictví, nástrojařství
 • vodoinstalatérství, topenářství
 • vedení účetnictví, činnost účetních poradců, vedení
 • daňové evidence
 • výroba, obchod neuvedené v přílohách 1-3 Živnostenského zákona
 • výkon zeměměřičských činností